Server Status

TheIsland: [17/8] Otherworld PvP x5 TheIsland - (v282.102): 2 / 75

Ragnarok: [17/8] Otherworld PvP x5 Ragnarok - (v282.102): 3 / 75

Aberration: [17/8] Otherworld PvP x5 Aberration - (v282.102): 0 / 75

Eventserver: OFFLINE